Vi på Camaservice värnar om din personliga integritet och tar dina uppgifter på stort allvar. Här beskriver vi hur vi behandlar dina personuppgifter och hanterar cookies på vår webbplats.

Vårt Ansvar

Camaservice, Organisationsnummer: 556991-6355, med huvudkontor på Siktgatan 8, 162 50 Vällingby, Stockholm och telefonnummer 08-684 093 43, ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har några frågor eller behöver mer information.

Dina Uppgifter

Vi samlar in och behandlar uppgifter som du delar med oss samt de som genereras automatiskt när du besöker vår webbplats. Dessa uppgifter kan inkludera ditt namn, kontaktuppgifter, adress och telefonnummer, samt information om din webbplatsanvändning, inklusive din IP-adress, besökta sidor och tjänster.

Syfte och Användning

Vi använder dina uppgifter för att tillhandahålla våra tjänster och förbättra din webbplatsupplevelse. Med ditt samtycke kan vi även använda uppgifterna för att skicka dig relevanta erbjudanden via e-post.

Delning av Uppgifter

Normalt behandlar vi dina uppgifter internt, men ibland delar vi dem med våra leverantörer och samarbetspartners enligt gällande lagstiftning.

Geografisk Behandling

Vi och våra leverantörer behandlar dina personuppgifter inom EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet).

Datatidsperiod

För bokföringsändamål behåller vi information enligt gällande bokföringslagstiftning. Om du har samtyckt till att ta emot marknadsföring via e-post sparar vi dina uppgifter tills du avregistrerar dig. Uppgifter kan lagras längre enligt lag eller myndighetsbeslut.

Dina Rättigheter

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke eller begära information om vilka uppgifter vi har om dig. Du kan också begära radering, korrigering eller överföring av dina uppgifter.

Hantering av Cookies

Vi använder cookies på vår webbplats och ger dig möjlighet att hantera dina cookie-inställningar. Om du inaktiverar cookies kan vissa delar av vår webbplats vara begränsade, men du kan fortsätta använda den.

Vi hoppas att denna strukturerade information har gett dig en tydligare bild av hur vi behandlar dina uppgifter och hanterar din integritet på Camaservice. Om du har några frågor eller önskar mer information, tveka inte att kontakta oss. Din integritet är viktig för oss.